Kurz - příprava k maturitě

Jedná se o jazykový kurz zaměřený na gramatiku. Studenti si připomenou, znovu procvičí a utřídí gramatická pravidla. Přihlášky přijímám nejpozději do 31. 10. 2017.

 

ZAČÁTEK A KONEC KURZU: 2.11. 2017 – 26. 4. 2018

KDY BUDE KURZ PROBÍHAT: ČT, 17:00 - 18:30

CENA: 4600 Kč/ celkem 46 vyučovacích hodin (kurz je možno zaplatit ve dvou splátkách buď převodem na účet nebo osobně na místě)

(Pozn.: Minimální počet studentů po otevření kurzu je 4 osoby.)

 

OSNOVA:

Přitomný čas prostý x průběhový

Minulý čas prostý x průběhový

Předpřítomný čas prostý x průběhový

Předminulý čas prostý x průběhový

Vyjadřování budoucnosti (will x going to)

Podmínkokové věty (If I were…)

Vedlejší věty vztažné

Vedlejší věty časové

Trpný rod ve všech časech

Zájmena (I, me, my, mine, myself, this, that…)

Stuňování přídavných jmen (big, bigger, the biggest)

Příslovce (slow x slowly)

Nepřímá řeč (She said that… )

Členy (a, an, the, some, any, no…)

Slovesné vzory (Infinitiv x gerundium)

Existenční vazba (There is…)

Modální slovesa (must, can, should, have to…)

Předložky (at,on, in…)

Přihláška do kurzu - Příprava k maturitě